top of page

ORGANISATIE

De Circus Kapel is een initiatief van Sandra Smits (Buro Piket) en Marc Eysink Smeets (Festival Circolo). Festival Circolo en Buro Piket hebben samen Stichting Circus Kapel opgericht omdat er in Zuid-Nederland een prachtige plek voor een circusresidentie vrijkwam. Nu het aantal circusgezelschappen dat in Nederland werkt toeneemt, groeit ook de behoefte aan residenties. Om dit allemaal mogelijk te maken hebben Buro Piket en Festival Circolo een nieuwe stichting opgericht: Stichting Circuskapel.

De Stichting Circus Kapel wordt financieel ondersteund door de gemeente ’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant (Impulsgeldenregeling Kunstloc)

MISSIE EN VISIE

Circusmakers de ruimte bieden hun artistieke dromen verwezenlijken. Dat is waar Stichting Circus Kapel voor staat. Het Nederlandse circusveld heeft zich de afgelopen vijftien jaar sterk ontwikkeld. Er blijven steeds meer circusmakers in/vanuit Nederland werken en de belangstelling vanuit het buitenland om in Nederland te werken neemt toe. Om deze ontwikkelruimte verder te laten groeien zijn plekken nodig om in alle rust te creëren. De Circus Kapel voorziet in een dergelijke behoefte met een ruimtevoldoende hoogte en (rigging)voorzieningen. Met de toevoeging van de kapel aan het Nederlandse circusveld ontstaat langzaam maar zeker een completere infrastructuur voor circus in Nederland. De Stichting wil een platform zijn waar makers, regisseurs/choreografen, kunstenaars, muzikanten, ontwerpers etc. elkaars expertise en ervaringen kunnen ontmoeten en benutten.

JonaHarnischmacherCircolo22-10-22_DSC6756.jpg

 © Jona Harnischmacher 

OPRICHTERS

Stichting Circus Kapel is opgericht door Festival Circolo en Buro Piket. Het bestuur bestaat uit Sandra Smits, Marc Eysink Smeets, Saar Rombout en Rozalinda Bovend'Eerdt.

PARTNERS

FINANCIERS

Wij werken samen met culturele partners uit 's-Hertogenbosch die ruimte bieden aan de makers en disciplines in hun netwerk. De Circus Kapel bevindt zich in de achtertuin van de stadsschouwburg: Theater aan de Parade, wat het voor ons logisch maakt om samen te werken. Ook andere organisaties in ’s-Hertogenbosch net als Festival Cement, Theaterfestival Boulevard en TENT zijn partners van Circus Kapel.

Logo Buro Piket
Logo Festivalcement
Logofestival Circolo
Logo Theater aan de Parade
Logo Theaterfestival Boulevard
TENT_logo_algemeen_vierkant_roze.png
logo_makershuis.jpg
Logo Gemeente 's-Hertogenbosch
Logo Kunstloc Brabant
bottom of page